Indigo Gabbro stående ca 10 cm

250 kr

Problemlösare•Andlighet• Renande 

Oxe Kräfta 

Kronchakra, 3 ögat och rot chakran 

Gabbro, kallad Indigo Gabbro och ibland även Mystic Merlinite,

Gabbro lär inspirera till praktiska lösningar som vi kan behöva för att tackla problem som vi kan stå inför. De sägs hjälpa oss att lokalisera energiblockeringar i vår kropp och ge balans genom att sammanväva vårt undermedvetna med vårt medvetna sinne.

Kristallen sägs även skänka styrka, förtroende och inre frid med sin specifika och unika förmåga att hålla oss jordade och samtidigt öppna vårt kronchakra.

Fysiskt tros Gabbro användas för att hjälpa immunförsvaret, lindra feber, klimakteriebesvär, mensvärk, svullnad, blåmärken och stukningar.

De lär även vara en idealisk kristall att använda i skuggarbete, där man fördjupar sig i sina ljusa och mörka sidor, så att du kan känna igen, förstå och balansera det som utgör ditt individuella jag. Detta kan göra det möjligt för oss att se våra skilda sidor och eventuella förändringar som vi kan behöva i vårt liv. Kristallen kan även bäras för att absorbera, rensa och omvandla negativa energier.