Sanna Sporrong

Sanna Sporrong 

Hennes  största passion är att hjälpa andra att hitta sitt syfte i livet, bli starka i sig själva och nå sina mål och drömmar.

 Detta har mynnat ut i en serie böcker inom produktivitet och personlig utveckling