Aragonit Kluster mini

35 kr

Egenskaper Lugnade • Positivitet •Balanserar •lindrar nervsystemet, oro och stress 

 Aragonit är en sten som sprider lugnande energier och stabiliserar dina känslor. Den stärker ditt självförtroende och självkänslan även hos de mest oroliga personerna. Den kan verkar för inre frid och genom att blockera stress och negativitet och istället ersätta dessa energier till positivitet. Genom att stenen verkar på alla dina chakran balanserar den ditt inre och stabiliserar dig från nedre chakrat och jobbar sig uppå mot kronchakrat och ditt högre jag.

Aragonit hjälper dig att fokusera, öka koncentrationen och öka ditt tålamod. Detta gör att den är en utmärkt sten vid studier.

Aragonit är även en spirituell sten som bistår i din andliga utveckling. Den kan hjälpa dig att förbättra kontakten med den andliga världen och vägleda dig samt stötta dig i din resa. Genom att använda denna sten vid meditation kan du nå ett djupare medialt stadie och lugn som kan bira till din utveckling och inre frid.

 Fysiskt sägs denna sten ta bort stress, lugna nervera och stilla orolighet. 

Den sägs även vara mycket bra och stärkande för skelettet.

 Aragonit påstås även som en värmekälla och sägs kunna användas för att höja kroppstemperaturen.