Livets stora frågor

219 kr
Små tankar om livets stora frågor
En bok skapad av Sofia Sivertsdotter 

Livet kantas av frågor. Vissa stora och existentiella. Andra små men skavande och återkommande. Frågor som vad är meningen med livet? Vad behöver en människa för att frodas och utvecklas? Och hur förhåller vi oss till att livets resa också innehåller smärta och lidande?

Små tankar om livets stora frågor är en hjälp att närma sig frågor som dessa. Frågor som inte har ett enkelt svar, men som är nödvändiga att reflektera över för att växa och fördjupas som människor. Det är en bok som med varm hand vill hjälpa dig att hitta hem i tillvaron, livet och dina egna svar.