Tove Frank

Tove Frank

- Det är inte bara att trycka på knappen, brukar hon säga när hon sitter i förstadiet av planeringen inför en fotografering. Det måste följa en frekvens som känns rätt och som förmedlar det jag känner eller vill kommunicera. En del händer innan bilden tas, en del under fotograferingen och mycket under själva efterarbetet i redigerings fasen. Tove använder sig av blandtekniker och jobbar mycket utifrån frekvenser och numerologiska strukturer.

Kollage, blandtekniker, fysiska karaktärer, installationer, egenhändigt komponerad musik och andra moment är element hon använder sig utav för att skapa de dimensioner hon upplever och vill förmedla.