Tigeröga

30 kr

STREETSMART • STYRKA • NÄRVARO 

Tigeröga

Binder ihop den nyfikna, sökande, tänkande personen med styrkan, vildheten och närvaron i den materiella världen. 

 Streetsmart, styrka, närvaro. I områden som rör praktiska, materiella och konkreta frågor ger den energi och förståelse. Den stimulerar även medvetenhet och vakenhet kring sexualitet och känslor.

 Den hjälper dig förverkliga idéer och stärker ditt självförtroende och mentala förmågor.

Chakra: Bas, solar plexus

Tigeröga kombinerar jordens energi med solens energi, och tar ner andlig energi ner till jorden samtidigt som du står grundad på jorden. Tigeröga för ljushet och optimism till situationer och problem. Känd för att vara en sten för beskydd speciellt för resande. För med sig tur och välgång. 

Hjälper dig förverkliga idéer och ger mod vid förändringar. Stärker ditt självförtroende, förstärker mentala förmågor och balanserar de lägre chakrana.