Rosa Bandagat

39 kr

ROSA BANDAGAT

Enkelhet • Oväntad lycka • Läkande 

Chakra Hjärtat 

Rosa Bandagaten är en lindrande och lugnande sten med en fantastisk styrka.

Den stärker mentala funktioner eftersom det förbättrar koncentration, perception och analytiska förmågor.

Känslomässigt hjälper den dig att komma över negativitet och bitterhet.

Den läker inre ilska, främjar kärlek och mod att börja om igen.

En riktigt bra sten för alla sorters känslomässiga trauman.

Genom att lösa upp inre spänningar skapar den en känsla av trygghet.

Sägs föra in oväntad lycka li livet