Azurit

UNIVERSUM • MYSTIK • GÅ DJUPARE. Azurit tränger, som friskt vatten, djupt in i ditt sinnes gömda vrår för att se vad som ligger bakom dina värderingar och


 


UNIVERSUM • MYSTIK • GÅ DJUPARE. 

Azurit tränger, som friskt vatten, djupt in i ditt sinnes gömda vrår för att se vad som ligger bakom dina värderingar och idéer. Den är bra vid beslutsfattande då azuritens penetrerande energi väcker det fördolda i ditt medvetande. Det sägs att Mayaindianerna använde den för att väcka det intuitiva och mystiska jaget. Ta hjälp av azurit! Håll den i handen och be dina problemtankar försvinna. 

Stjärntecken: Skytten 

Azurit lär rensa bort spänningar och tvivel samt öppna sinnet för nya magiska perspektiv. Den sägs stimulera intellektet, väcka utvecklingen av intuitiva förmågor och synkroniserar det inre seendet för andlig vägledning. Sägs även stärka fokus vid meditation och medial kanalisering.

4 mm© 2024 Room-of-Peace Powered by Quickbutik