Lotus Top Santani

599 kr
479 kr


Kläder gjorda med kärlek .

Ekologisk svenskt vävd Bomull 

Lotus Blomman 

Inom Buddhismen ser man Lotusblomman som en symbol för andlig utveckling. Den har rötterna i dyn och växer uppåt genom grumligt vatten för att blomma i solens och himlens ljus. Den är symbolen för den insikt som leder från återfödelsernas kretslopp till evigheten. Den öppna blomman symboliserar Buddhas öga som ser och vakar över allt.